PVF Yrke & Utbildning

Byggnadsplåtslagare är ett unikt yrke som förtjänar all uppmärksamhet för att locka fler killar och tjejer upp på taken. Vi gör det med bland annat webb, sociala medier, SM-tävlingar och mediarelationer.

SM för unga plåtslagare

I 30 års tid har unga byggnadsplåtslagare tävlat med sin yrkesskicklighet. Vi har under flera år varit bland annat medproducenter och ansvarat för att skapa medial uppmärksamhet kring tävlingarna.

Sociala medier

För att nå målgruppen är olika sociala medier en given kanal. Vi stöttar med rådgivning och viss produktion.

Webb

Produktion och löpande uppdateringar av rekryteringswebben platslagare.nu och SM-webben smup.se.

smup.se

platslagare.nu