Ett nyhetsbrev som alla läser!

Måleribranschen lyckas med det som alla vill – att ha ett nyhetsbrev som mottagarna läser.

En bra öppningsfrekvens brukar ligga på 20–35%. Målerifaktas nyhetsbrev har en öppningsfrekvens på 55–60%.

Vi står för redaktionellt innehåll och utformning.