European Steel Bridge Awards

På uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet paketerade vi deras tillställning European Steel Bridge Awards, en ceremoni som hålls vartannat år i olika städer i Europa. Vi producerade ett exklusivt programblad, en tilltalande hemsida samt grafiska filmer för samtliga nominerade projekt.

steelbridgeawards.com