E-learning

Interaktiva utbildningsformer handlar om att skapa en undervisning som passar den digitala generationen inte om att digitalisera den traditionella undervisningen.

På uppdrag av PVF Yrke & Utbildning har vi tagit fram de två interaktiva utbildningarna Frisk Luft och Optimala skal. De används som läromedel och certifieringsunderlag för ventilationsmontörer respektive byggnadsplåtslagare. Materialet återfinns i gymnasieskolor, vuxenutbildningar och hos verksamma ventilationsmontörer/byggnadsplåtslagare som vill utveckla eller befästa sina kunskaper.

pvfutbildning.se