HAMP

Hamp genomgick ett generationsskifte och ville förtydliga sina produkter och sin position.

Målgruppsundersökning och marknadsplan

En undersökning bland befintliga och potentiella kunder satte riktlinjerna för marknadsplanen och en ny grafisk profil.

Grafisk profil

Ingenjörsfirma Rune Hamp blev till HAMP – elkraftsspecialist sedan 1959, och fick en ny profil som får HAMP att sticka ut i branschen.

Webb

Ny webb med ökat fokus på egna produkter och ökad tillgänglighet för internationella kunder.

hamp.se

Trycksaker

Med en ny profil följer diverse broschyrer, presentations- och utställningsmaterial.