VIVE/Teknisk isolering

Isoleringsbranschen behövde sätta teknisk isolering på kartan för VVS-konsulter, fastighetsägare och byggherrar.

På uppdrag av några av landets ledande aktörer inom teknisk isolering har vi producerat seminariekonceptet VIVE samt informationsportalen tekniskisolering.se och en liten film om just teknisk isolering.

Seminariekoncept

Produktion, projektledning och arrangemang av seminariedagen VIVE 2013 och VIVE 2015.

Målgruppsundersökning

En undersökning bland VVS-konsulter blev grunden till utvecklingen av film och webbportal.

Film

”Vad vet du om teknisk isolering?” Syftet är att uppmärksamma teknisk isolering som funktion kan bidra med i byggandet av sunda och klimatsmarta byggnader.

Webb

Film, undersökning, seminarium och ett test – allt landar i en informationsportal.
tekniskisolering.se