Välj en sida

Även om vi är Far from standard behandlar vi dina personuppgifter helt enligt standard

Ibland behöver vi spara och behandla dina personuppgifter, såsom namn, e-post, telefonnummer, arbetsplats och titel. Det gör vi för att kunna ge dig och våra samarbetspartners bästa möjliga service.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter huvudsakligen genom:

  • Aktivitet på vår hemsida och sociala medier
  • Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss
  • Offentliga register

Insamlingens syfte

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre och personligare erbjudanden, upplevelser och service.


Behandling och överföring av personuppgifter

I vårt arbete med marknadsföring och events använder vi ett begränsat antal system i vilka dina personuppgifter behandlas. Uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina uppgifter sparas så länge som du är kund hos oss, eller visar intresse för den information och de inbjudningar vi skickar ut. I annat fall raderas dina uppgifter efter max fem år.


Vill du hantera dina personuppgifter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • ha information om vilka uppgifter vi har om dig
  • begära rättelse
  • begära att vi begränsar behandlingen
  • göra invändningar
  • begära radering av dina uppgifter

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Namn: Åsa Ragnarsson (personuppgiftsombud)
Telefon: 0702 80 82 19
E-post: asa@farfromstandard.se

Far from standard AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556696-4325
Karlbergsvägen 49
113 35 Stockholm